Aktualny skład osobowy Zarządu:

  • Piotr Niedzielski - prezes Zarządu (SITK RP)
  • Oliwia Pietrzak - wiceprezes (SITK RP)
  • Arkadiusz Malkowski - wiceprezes (SEP)
  • Kazimierz Gapiński - sekretarz (SITLiD)
  • Żaneta Bąkowska - członek Zarządu (PZiTB)
  • Krzysztof Sielecki – członek zarządu (SITLiD)

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  • Sławomir Gibert – przewodniczący
  • Robert Skowroński - członek
  • Andrzej Kozłowski - członek

 

Zobacz nasz statut (link).