Poniżej zamieszczamy pamiątkowe zdjęcia z wydarzeń w FSN NOT Szczecin, w tym współorganizowanej przez nas Olimpiady wiedzy technicznej oraz okolicznościowych spotkań członków i sympatyków Stowarzyszenia.