Organizowana po raz 45 Olimpiada Wiedzy Technicznej odbyła się 14 .01.2019 w XVI Liceum Ogólnokształcącym. Jest to  II etap olimpiady (eliminacje rejonowe), organizowanej po raz kolejny przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.  Celem olimpiady jest budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej. Olimpiada Wiedzy Technicznej rozgrywana jest trzystopniowo w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Obejmuje zagadnienia związane z matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd. Laureaci konkursów mają „otwarte drzwi” na najlepsze techniczne uczelnie w Polsce.
Wszystkim startującym życzymy jak najlepszych wyników!