TEMATYKA KONFERENCJI:

 

  • Gospodarka odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  • Nowoczesne metody gospodarowania odpadami komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi;
  • Pozyskiwanie funduszy na przetwarzanie odpadów.

Karta Uczestnictwa
Zaproszenie na Konferencję

KOMITET NAUKOWY:

 

prof. dr hab. Kazimierz Szymański

Politechnika Koszalińska

 

dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

w Szczecinie

 

HONOROWY PATRONAT:

 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT

J.M. Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT

Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT

w Szczecinie

 

prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer

Honorowy Przewodniczący Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Szczecin 16- 17 listopada 2018 r.