Wydział Ekonomiczny  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego  w Szczecinie oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT” Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie zapraszają Państwa na seminarium „Społeczna odpowiedzialność biznesu. Innowacje społeczne i techniczne w rozwoju regionu”, która odbędzie się 20 listopada 2018 w Szczecinie.

Miejsce obrad:  Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie

Pobierz agendę

PATRONAT HONOROWY:

dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.,  Dziekan Wydziału Ekonomicznego

prof. dr hab. Piotr Niedzielski Prezes Zarządu FSNT NOT, Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie