Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
wraz z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie mają zaszczyt
zaprosić Państwa do udziału w konferencji Baltic Clean Technology,
której tematem będzie "WPŁYW CZYSTYCH TECHNOLOGII NA ROZWÓJ MIAST I
BIZNESU". Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 października 2018
r. w Szczecinie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz rejestracji:
https://www.baltic-clean-technology.com/pl/rejestracja/rejestracja/

Wydarzenie będzie okazją do ciekawej dyskusji na temat
najnowocześniejszych trendów i dobrych praktyk w zakresie
ekologicznych rozwiązań, które mogą decydować o konkurencyjności
miast i przedsiębiorstw. W tym roku będziemy gościć wielu
przedsiębiorców, polityków i naukowców z różnych krajów
(zwłaszcza ze Szwecji, Niemiec, Litwy, ale także przedstawicieli
biznesu z Azji). Jednym z celów konferencji jest umożliwienie wyżej
wymienionym podmiotom nawiązania współpracy z podmiotami z innych
krajów regionu Południowego Bałtyku.

Konferencja przeprowadzona zostanie w języku angielskim, jednak
goście będą mogli skorzystać z tłumaczenia symultanicznego na
język polski. W trakcie konferencji przewidziano różnego rodzaju
atrakcje (m.in. wizyty studyjne w ulokowanych w Szczecinie firmach
wykorzystujących w swej działalności ekologiczne rozwiązania), w tym
lunch, a także uroczystą kolację będącą zwieńczeniem pierwszego
dnia konferencji.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Należy jednak uprzednio
zarejestrować się na stronie internetowej konferencji:
https://www.baltic-clean-technology.com/pl/rejestracja/rejestracja/

Data: 17-18 października 2018 r.
Miejsce: Hotel Dana Business and Conference (Aleja Wyzwolenia 50,
71-500 Szczecin)
Strona internetowa konferencji:
https://www.baltic-clean-technology.com/pl/