Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionu Zachodniopomorskiego uczestniczy w prestiżowym projekcie „Inicjatywy edukacyjne w środowiskach obywatelskich (LINCE)”. Jest to strategiczne partnerstwo programu Eramus + z organizacjami z  Hiszpanii, Włoch i Polski.

Obejmuje ono ośrodki edukacyjne, organizacje pozarządowe zaangażowane w tworzenie programów szkoleń zawodowych, organy działające na rzecz rozwoju regionalnego oraz  uniwersytety  realizujące programy edukacyjne na rzecz regionalnych inicjatyw kulturalnych. Partnerzy świadczą usługi i wspierają interesy instytucji obywatelskich.