Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Regionalnego.

Sięgnij po dofinansowanie na rozwój i nauczaj coraz lepiej!

Szczegóły:

http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/dzialania-86-wsparcie-szkol-i-placowek-prowadzacych-ksztalcenie-zawodowe-oraz-uczniow-uczestniczacych-w-ksztalceniu-zawodowym-i-osob